Precision Touch Design

Wegen van een hamerkop met steel
Grafiek gewicht alle 88 hamers
Looddraad inboren
Hamerkoppen met looddraad op tienden van grammen
Hamerkop lichter maken op bandschuurmachine
Uitwegen van een toets
Gaten van oud toetslood vullen met houten proppen
Nieuwe plaats van de piloot bepalen
Verplaatst zadel en piloot voor betere ratio.
David Stanwood, geestelijk vader van PTD